Przydatne informacje

Wypowiedzenie OC

Wypowiedzenie OC jest proste jeśli pamiętasz o zachowaniu terminów :)

 

Aby było skuteczne wystarczy postępować według poniższych punktów:

 

1. Polisa wznawia się automatycznie jeśli nie poinformujesz TU o zakupie polisy w innym Towarzystwie.

 

2. Aby skutecznie wypowiedzieć OC musisz poinformować TU o swojej decyzji najpóźniej 1 dzień przed końcem dotychczasowej polisy - wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia.

 

3. Polisę zawartą przez internet lub telefonicznie możesz wypowiedzieć w ciągu 30 dni.

 

4. Automatycznie wznowioną polisę możesz wypowiedzieć w każdej chwili -wypowiedzenie podwójnego ubezpieczenia - pamiętaj, że TU obciąży Cię kosztami ochrony za każdy dzień trwania Ubezpieczenia. Najczęściej TU przelicza ochronę ubezpieczeniową wg wzoru:

opłata = składka/365 * ilość dni ochrony rzeczywistej - ale nie musi to stanowić żelaznej zasady!

 

Nie zwlekaj bo będzie drożej ;(

 

5. Polisę poprzedniego właściciela możesz wypowiedzieć w każdej chwili, polisa zbywcy nie przedłuży się automatycznie.

 

5. OC możesz wypowiedzieć po wyrejestrowaniu pojazdu

 

6. Polisę OC możesz wypowiedzieć osobiście, mailem, listem poleconym (ważna jest data nadania)

 

Download
Wypowiedzenie uniwersalne.pdf
Adobe Acrobat Document 250.0 KB


Zbycie pojazdu

Zbycie pojazdu - formularz poniżej - wiąże się z określonymi obowiązkami, niedopełnienie ich może okazać się bardzo nieprzyjemne :(

 

Aby tak się nie stało, należy pamiętać, że:

 

1. Zgodnie z przepisami Ustawy o ruch drogowym Art.78 ust. 2 pkt 1 o sprzedaży pojazdu należy zawiadomić właściwego dla siebie starostę w ciągu 30 dni od chwili sprzedaży - czyli należy zgłosić się do urzędu w którym pojazd był zarejestrowany.

 

2. Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Art 32 ust. 1  w ciągu 14 dni należy powiadomić dotychczasowego ubezpieczyciela.

Zawiadomienie powinno zawierać dane Zbywcy oraz nowego Właściciela(Nabywcy)

 

3. Jednocześnie, jeśli polisa zawierała ryzyka dobrowolne - np. Autocasco możesz wystąpić do TU o zwrot niewykorzystanej składki - formularz poniżej.

 

 

Download
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.pdf
Adobe Acrobat Document 192.7 KB
Download
Wniosek o zwrot skladki.pdf
Adobe Acrobat Document 215.0 KB


Zwrot niewykorzystanej składki OC

Najczęściej temat zwrotu składki z tytułu niewykorzystanego okresu ubezpieczenia OC pojawia się w momencie sprzedaży pojazdu. I tu zaczynają się przysłowiowe schody - Zgodnie z Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Twoja polisa wraz z samochodem powinna trafić do nowonabywcy.

 

Zwrot składki otrzymasz :

  • Jeśli nowonabywca wyrejestruje pojazd - od dnia dokonania wyrejestrowania
  • Jeśli nowonabywca  wykupi polisę OC w innym towarzystwie – od dnia wypowiedzenia przez niego Twojej polisy


Kiedy jeszcze można otrzymać zwrot:

  • Jeśli ubezpieczyłeś swój pojazd  w Nowym towarzystwie i zapomniałeś o tym, że polisa OC przedłuża się automatycznie – podwójne ubezpieczenie
  • Jeśli zawarłeś ubezpieczenie na odległość (telefon, Internet) i chcesz z niego zrezygnować, umożliwia to art. 40 ust 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Nie musisz podawać przyczyny swojej decyzji. Na odstąpienie od umowy masz 30 dni. Należy pamiętać, że towarzystwo ubezpieczeniowe może potrącić część opłaconej składki za czas przebywania pod ochroną.