Zakres usług

Ubezpieczenia w zakresie:


Ubezpieczenia Komunikacyjne

OC, AC, NNW, ASS

 

Ubezpieczenia majątkowe

Działalność- OC, NNW;

Majątek - indywidualny i firmowy

 

Ubezpieczenia Turystyczne

Wyjazdy - wypoczynkowe i służbowe

 

PakietyZdrowotne

 

Indywidualne i Grupowe

 

 

Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie

Indywidualne i Grupowe 

Pozostałe usługi grupy:


Radca prawny - doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych i karnych, w przypadkach sporów pracowniczych, konsultacje, przygotowanie dokumentów prawnych w zakresie: statutów, umów, porozumień i innych dokumentów.

Dochodzenie odszkodowań

 

Pośrednictwo finansowe -doradztwo i pośrednictwo kredytowe.

Doradztwo i pośrednictwo leasingowe.

 

Usługi informatyczne 

 

Projektowanie. Druk i net.

 

 


Majątkowe


Zabezpieczenie majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych; jak również ochrona interesów osób trzecich wynikających ze szkody, którą winniśmy zadośćuczynić.

Szkoda może polegać na uszkodzeniu, zniszczeniu lub spowodowaniu utraty należących do innej osoby składników majątku lub spowodowaniu u innej osoby śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie lub osobowa).

 

Turystyczne


Ubezpieczenie podróżne zapewnią zwrot kosztów leczenia i szeroki zakres pomocy assistance w sytuacjach, które mogą zdarzyć się w trakcie wyjazdu prywatnego lub służbowego, w kraju lub za granicą, takich jak nagła wizyta u lekarza, zaginięcie sprzętu, lub szkoda z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej.

 

Coraz częściej wykupujemy dalekie podróże, które nie są tanie - istnieje możliwość ubezpieczenia konieczności rezygnacji z podróży, która pozwoli ochronić poniesione koszty.

 

 

Komunikacyjne


Ubezpieczenie pojazdu w zakresie obowiązkowego zakresu Odpowiedzialności Cywilnej wynikającego z Ustawy. 

Możliwość rozszerzenia ochrony o ryzyka dobrowolne takie jak Auto Casco, ASS czy NNW.

Na Życie i Zdrowie


Indywidualne programy zapewniające bezpieczeństwo bliskich na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

 Zabezpieczenie kredytu oraz innych zobowiązań finansowych.

Grupowe rozwiązania ochronne dla całej rodziny.

Grupowy plan ubezpieczenia dla pracowników - szeroki zakres ochrony.

Grupowe rozwiązania zapewniające bezpośredni dostęp do placówek medycznych typu: LUX MED, EL-MED, Medicover itp.